Hiteles fordítás a TrM Fordítóiroda segítségével

Hiteles fordítás ajánlatkérés: kattintson ide! Kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot.

Hiteles fordítás belföldre: a TrM Fordítóiroda szakfordító munkatársai a jogszabályokban foglaltakkal összhangban jogosultak hiteles fordítás készítésére.

Hiteles fordítás külföldre: nemzetközi viszonylatban a TrM Fordítóiroda által kiadott záradékolt, hivatalos fordításokat szinte mindenütt elfogadják (például munkavállalásnál, külföldi továbbtanulásnál, házasságnál, stb.)

Cégkivonat hiteles fordítása: a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet alapján az EU nyelveire készülő fordításokat a TrM Fordítóiroda szakfordító munkatársai is jogosultak hitelesíteni.

Polgári peres anyagok hiteles fordítása a 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról előírásai szerint az ilyen anyagok szakfordítását is elkészíthetik a TrM Fordítóiroda szakfordító munkatársai.

A TrM Fordítóirodát a Magyar Közjegyzői Kamara (MOKK) hivatalosan is regisztrálta, és a jogszabályokkal összhangban elkészíti angol szakfordításaink felülhitelesítését (apostille). Más nyelvek esetében ajánljuk záradékolt fordításainkat.

Felelős fordítás esetében fordítóirodánk cégszerűen nyilatkozik arról, hogy a fordításunk mindenben megfelel az eredeti szövegnek. Ez általában a közbeszerzések során használatos.

Részletes tájékoztatónkat itt találja


Melyikre van szükségem: hiteles fordítás, hivatalos fordítás záradékkal, felelős fordítás?

Kérjen ajánlatot hiteles fordításra, és mi hamarosan kapcsolatba lépünk Önnel!

Hiteles fordítás esetén az erre jogosult szervezet vagy személy elkészíti egy adott köz- vagy magánokirat eredeti példányának vagy közjegyző által hitelesített másolatának fordítását, ellátja azt egy hitelesítő záradékkal, majd általában összetűzi a forrásnyelvi szöveget a fordítással és pecséttel látja el őket. (Az OFFI nemzeti színű szalagot és címeres pecsétet használ). Szakfordító munkatársaink révén a TrM Fordítóiroda jogosult többek között cégkivonatok és cégbírósági anyagok hiteles fordítására.

A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerint "6/A. § Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely - a cég választása szerinti - hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak."

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (Pp.): a 2018. január 1-jét követően indult polgári perekben fordítás szükségessége esetén - jogszabály, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában - nem szükséges hiteles fordítást készíttetni (kivéve, ha a lefordított szöveg helyessége, illetve teljessége tekintetében kétely merül fel).

Záradékolt fordítás (hivatalos fordítás): ilyen esetekben fordítóirodánk nyilatkozik arról, hogy a lefordított szöveg tartalma teljes egészében megegyezik a forrásszövegével. Kétnyelvű igazolást állítunk ki, magyarul és a fordítás idegen nyelvén.

Felelős fordítás elsősorban közbeszerzési eljárásokban válhat szükségessé. Ilyen esetekben irodánk cégszerűen nyilatkozik arról, hogy a fordításunk mindenben megfelel az eredeti szövegnek.

Egyes esetekben egy-egy okirat olyan közhiteles fordítását kell benyújtani valamely szervhez (általában állami hivatalokhoz, hatóságokhoz, vagy intézményekhez), melyet törvényi előírásokból adódóan csak az állami fordítóiroda, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) készíthet. Az állami fordítóiroda hiteles fordításainak költség- és idővonzata jelentősen eltér fordítóirodánk záradékolt fordításától, ezért mindig érdemes előre megérdeklődni az adott hivataltól, hogy milyen jellegű hitelesítést igényelnek. Kérjen tőlünk ajánlatot!

Hiteles fordítás, záradékolt, illetve hivatalos fordítások: további tudnivalók

Cégkivonatok hiteles fordítása: fordításaink hitelesnek minősülnek!

Az esetek igen nagy hányadában belföldi felhasználású dokumentumok záradékolt fordításait is elfogadják irodánktól!

Külföldi felhasználású dokumentumok hivatalos fordítása: minden valószínűség szerint fennakadás nélkül el fogják fogadni fordítóirodánk hivatalos, záradékolt fordítását. A fordítás megkezdése előtt előzetesen érdeklődjenek az adott külföldi hivatalnál, munkaadónál, banknál, partnernél stb., hogy egészen pontosan milyen anyagra van szükségük.

Ajánlatkérés