Pénzügyi szakfordítás

Magyarországon a rendszerváltás óta - kiváltképp az Európai Unióhoz 2004-ben történt csatlakozás következményeképpen - mélyre hatoló változások mentek végbe az pénzügyi szférában. Számtalan cégnek van érdekeltsége Magyarországon kívül, illetve szoros összefonódása külföldi vállalatokkal, ennek okán folyamatosan felmerül igény pénzügyi dokumentumok idegen nyelvre, valamint idegen nyelvről magyarra fordítására (pl. külföldi anyavállalatnak adatszolgáltatás céljából).

Nem is kell mondani, mennyire életbevágó a pénzügyi szakkifejezések helyes szakfordítása, például az "aktív időbeli elhatárolás" idegen nyelven is ugyanezt jelentse, ezért a szakfordítóknak igen alaposan ismernie kell a szaknyelven kívül a mögöttes tartalmat is - a fogalmak jelentését, a gazdasági gépezet működését. Egy-egy tévedés akár komoly anyagi (erkölcsi) következményekkel is járhat.

Pénzügyi angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz, szlovák, cseh, lengyel, román, ukrán, kínai, japán, arab nyelveken. Emellett további európai nyelveken és egyéb egzotikus nyelveken is vállalunk pénzügyi szakfordítási feladatokat.

hiteldokumentáció, hitelkérelmek, banki szövegek szakfordítása

audit jelentés, jegyzőkönyv, cash-flow kimutatás szakfordítás

mérleg szakfordítás

éves beszámoló, eredménykimutatás, könyvvizsgálói jelentés szakfordítás

közbeszerzési dokumentáció szakfordítás

statisztikai jelentés szakfordítás

piacelemzés szakfordítás

hitelszerződés, engedményezési szerződés, zálogszerződés, bérleti szerződés és egyéb pénzügyi jellegű szerződés szakfordítás

adóügyi dokumentum (kérelem, bevallás, igazolás, stb.) szakfordítás

pénzügyi bizonylat, számla szakfordítás

hiteles, hivatalos, és felelős pénzügyi szakfordítások

Pénzügyi szakfordítói tapasztalat már 2004 óta!

A TrM Fordítóirodánál a pénzügyi szakfordításokat kizárólag diplomás, sokéves tapasztalattal rendelkező, az adott terminológiát és üzleti környezetet alaposan ismerő pénzügyi szakfordítók végzik. A konzisztens, ügyfél-specifikus szóhasználat kialakítása érdekében fordítássegítő programokat alkalmazunk, így Ön mindig magas színvonalú fordítást fog kapni.