Román fordítás, fordítás románról és románra

Habár a neve árulkodó, sokan nem tudják, hogy a román nyelv (románul: limba română) az új-latin nyelvek közé tartozik. (Igaz, sokan vitatják ezt az eredetet.) A keleti vulgáris latin nyelvből származik, amely magába olvasztotta a meghódított trákok és dákok nyelvét. A 7. századtól a román nyelvre a legnagyobb hatása az ószláv nyelvnek volt, amely az egész középkor során folytatódott, mivel ez volt az ortodox egyház és a közigazgatás nyelve. Ezenkívül hatottak a románra a környező szláv nyelvek, a magyar, a török, a német, és az újgörög nyelvek is. A 19. századtól megindult egy társadalmi modernizációs folyamat, és ezzel egyidejűleg a nyelvben egy „latinizálódási” folyamat, amely során sok jövevény szót vettek át más új-latin nyelvekből, főleg a franciából és a románból, amelyek kiszorították az azonos jelentésű, szláv eredetű kifejezéseket.

A 16. századig az írásbeliség csak óegyházi szláv nyelven, cirill betűk használatával létezett, az első irodalmi emlékek is így keletkeztek. Ezt követően kezdtek elszórtan megjelenni a latin betűs szövegek, majd egy ideig a kettő ötvözetéből készült vegyes ábécét alkalmazták. Hivatalosan 1860-ban vezették be a latin betűs írást.

A világon mintegy 28 millióan beszélik, ezek közül kb. 24 millió az anyanyelvi beszélők száma. Románián kívül a román hivatalos nyelv a Moldova Köztársaságban, Transzisztriában (ezen két országban hivatalosan moldáv nyelvnek hívják) és a Vajdaságban. Az Európai Unió és a Latin Unió hivatalos nyelve. Nagy számú (1 milliót meghaladó) román anyanyelvű vendégmunkás él külföldi országokban, leginkább Nyugat-Európában és Észak-Amerikában.

Magyarországon kiemelt szerepe van a román nyelvnek az Erdélyben élő nagyszámú magyar kisebbséggel való kapcsolatok okán. Országunk déli felén pedig mintegy 8000 fős román ajkú népesség él.

A román nyelv nyelvtana (valószínűleg a történelem során őt ért sokféle hatásnak köszönhetően) a többi új-latin nyelvéhez képest jóval összetettebb, csak példaképpen néhány érdekesség:

gyakori tőhangváltások

a román nyelvtanban a következő esetek léteznek: alanyeset, birtokos eset, részeshatározó eset, tárgyeset és megszólító eset, ezért az egyeztetés - a nemen és számon kívül – az esetre is ki kell terjedjen

határozott névelő és a határozatlan névelő mellett birtokos névelő és a melléknévi névelő is létezik

a hím- és a nőnem mellett megkülönböztetnek semleges nemet is

a személyes névmásoknak a nemtől, számtól, esettől, pozíciójuktól függően sok különféle alakja van

a többi új-latin nyelvhez képest van két sajátos karakter a románban

Román fordítói szakterületeink

A teljesség igénye nélkül az alábbi szakterületeken szereztünk jártasságot román fordítások terén (akár a magyar, akár más idegen nyelvek vonatkozásában):

gazdasági területek, pénzügy, marketing és PR, kereskedelem, idegenforgalom és turiszitika

jog

műszaki területek, építőipar, informatika

tudományos területek

szépirodalom

Irodánkat a Magyar Közjegyzői Kamara (MOKK) hivatalosan is regisztrálta, és a jogszabályokkal összhangban elkészíti román fordításaink felülhitelesítését (apostille). Más nyelvek esetében ajánljuk záradékolt fordításainkat.

Román fordítás sürgősen?

Gyakran előfordul, hogy egy-egy sürgős román fordításra nem egyszerűen "sürgősen", hanem azonnal (sőt, már tegnapra!) szükség lenne. Gyors fordítást keres? Mi valószínűleg tudunk segíteni, hiszen nagyszámú román szakfordítóval dolgozunk.

Mire ügyeljek sürgős román fordításaimmal kapcsolatban?

Sürgős román fordítások esetén érdemes mérlegelni a következő szempontokat:

időt vesz igénybe a szövegek előkészítése, például:

a PDF fájlok felismertetése és szerkeszthetővé konvertálása

a korábbi fordítási előzmények (ha vannak) elemzése az új szöveg szempontjából

egyedi román terminológia (azaz egyedi szótár) készítése a fordítandó szöveghez

egy igen tapasztalt román szakfordító megbízhatóan napi 10-15 oldalnyi szöveget tud lefordítani

ez azt jelenti, hogy ennél nagyobb napi munkamennyiségnél fokozottan válik szükségessé a szöveg egységesítése, mivel a fordításon több román fordító dolgozik

Időbe telik a kész román fordítások véglegesítése is:

ellenőrzés

igény szerint lektorálás (a fordítást egy másik román fordító ellenőrzi)

egységesítés

tördelés (hiszen a forrásszöveg és a kész szöveg hossza általában eltér)

formázás, a kért formátum előállítása

igény szerinti záradékolás

ha a fájlt nem e-mailen, hanem futárral kéri vissza

Román tolmácsolás

Román fordításon túl román tolmácsolási szolgáltatásokkal is ügyfeleink rendelkezésére állunk.

Jelentkezés román fordítónak, tolmácsnak

Ha román fordítónak vagy tolmácsnak szeretne jelentkezni irodánkhoz, kattintson ide!