Román szakfordítás

Habár a neve árulkodó, sokan nem tudják, hogy a román nyelv (románul: limba română) az új-latin nyelvek közé tartozik. (Igaz, sokan vitatják ezt az eredetet.) A keleti vulgáris latin nyelvből származik, amely magába olvasztotta a meghódított trákok és dákok nyelvét. A 7. századtól a román nyelvre a legnagyobb hatása az ószláv nyelvnek volt, amely az egész középkor során folytatódott, mivel ez volt az ortodox egyház és a közigazgatás nyelve. Ezenkívül hatottak a románra a környező szláv nyelvek, a magyar, a török, a német, és az újgörög nyelvek is. A 19. századtól megindult egy társadalmi modernizációs folyamat, és ezzel egyidejűleg a nyelvben egy „latinizálódási” folyamat, amely során sok jövevény szót vettek át más új-latin nyelvekből, főleg a franciából és a románból, amelyek kiszorították az azonos jelentésű, szláv eredetű kifejezéseket.

A 16. századig az írásbeliség csak óegyházi szláv nyelven, cirill betűk használatával létezett, az első irodalmi emlékek is így keletkeztek. Ezt követően kezdtek elszórtan megjelenni a latin betűs szövegek, majd egy ideig a kettő ötvözetéből készült vegyes ábécét alkalmazták. Hivatalosan 1860-ban vezették be a latin betűs írást.

A világon mintegy 28 millióan beszélik, ezek közül kb. 24 millió az anyanyelvi beszélők száma. Románián kívül a román hivatalos nyelv a Moldova Köztársaságban, Transzisztriában (ezen két országban hivatalosan moldáv nyelvnek hívják) és a Vajdaságban. Az Európai Unió és a Latin Unió hivatalos nyelve. Nagy számú (1 milliót meghaladó) román anyanyelvű vendégmunkás él külföldi országokban, leginkább Nyugat-Európában és Észak-Amerikában.

Magyarországon kiemelt szerepe van a román nyelvnek az Erdélyben élő nagyszámú magyar kisebbséggel való kapcsolatok okán. Országunk déli felén pedig mintegy 8000 fős román ajkú népesség él.

A román nyelv nyelvtana (valószínűleg a történelem során őt ért sokféle hatásnak köszönhetően) a többi új-latin nyelvéhez képest jóval összetettebb, csak példaképpen néhány érdekesség:

gyakori tőhangváltások

a román nyelvtanban a következő esetek léteznek: alanyeset, birtokos eset, részeshatározó eset, tárgyeset és megszólító eset, ezért az egyeztetés - a nemen és számon kívül – az esetre is ki kell terjedjen

határozott névelő és a határozatlan névelő mellett birtokos névelő és a melléknévi névelő is létezik

a hím- és a nőnem mellett megkülönböztetnek semleges nemet is

a személyes névmásoknak a nemtől, számtól, esettől, pozíciójuktól függően sok különféle alakja van

a többi új-latin nyelvhez képest van két sajátos karakter a románban

Román szakfordítás: szakterületeink

A TrM Fordítóiroda a román szakfordítás terén a teljesség igénye nélkül aaz alábbi szakterületeken szerzett jártasságot (akár a magyar, akár más idegen nyelvek vonatkozásában):

gazdasági szakfordítás, pénzügy, marketing és PR, kereskedelem, idegenforgalom és turiszitika, román jogi szakfordítás, műszaki szakfordítás, építőipar, informatika, tudományos területek, szépirodalom.

Irodánkat a Magyar Közjegyzői Kamara (MOKK) hivatalosan is regisztrálta, és a jogszabályokkal összhangban elkészíti román szakfordításaink felülhitelesítését (apostille). Más nyelvek esetében ajánljuk záradékolt fordításainkat. Hiteles fordítás: tudjon meg többet!!

Román szakfordítás sürgősen? Tudunk segíteni!

Gyakran előfordul, hogy egy-egy sürgős román szakfordításra nem egyszerűen "sürgősen", hanem azonnal (sőt, már tegnapra!) szükség lenne. Gyors szakfordítást keres? Mi valószínűleg tudunk segíteni, hiszen nagyszámú román szakfordítóval dolgozunk.

Mire ügyeljek sürgős román szakfordításaimmal kapcsolatban? Sürgős román szakfordítások esetén érdemes mérlegelni a következő szempontokat:

időt vesz igénybe a szövegek előkészítése, például:

a PDF fájlok felismertetése és szerkeszthetővé konvertálása

a korábbi szakfordítási előzmények (ha vannak) elemzése az új szöveg szempontjából

egyedi román terminológia (azaz egyedi szótár) készítése a szakfordításra kerülő szöveghez

egy igen tapasztalt román szakfordító megbízhatóan napi 10-15 oldalnyi szöveget tud lefordítani

ez azt jelenti, hogy ennél nagyobb napi munkamennyiségnél fokozottan válik szükségessé a szöveg egységesítése, mivel a fordításon több román szakfordító dolgozik

Időbe telik a kész román fordítások véglegesítése is:

ellenőrzés

igény szerint lektorálás (a szakfordítást egy másik román szakfordító is ellenőrzi, ahogyan azt az ISO17100-as szabvány is előírja)

egységesítés

tördelés (hiszen a forrásszöveg és a kész szöveg hossza általában eltér), formázás, a kért formátum előállítása, igény szerint kiadványszerkesztés, DTP.

igény szerinti záradékolás, hitelesítés

ha a fájlt nem e-mailen, hanem futárral kéri vissza, erre is időt kell hagyni a szakfordítás, illetve hiteles fordítás elkészülte után

Román tolmácsolás

Román fordításon túl román tolmácsolási szolgáltatásokkal is ügyfeleink rendelkezésére állunk.

Jelentkezés román szakfordító, illetve tolmács alvállalkozónak

Ha román szakfordító vagy tolmács alvállalkozóként szeretne jelentkezni irodánkhoz, kattintson ide!